EN

Zemljevid strani

Prenosni sistem
Razvojni načrt
Projekti skupnega interesa (PCI)
Razvoj projektov za prenos vodika
Sofinanciranje s strani EU
Skladnost merilnih naprav
Okolje in varnost
O zemeljskem plinu
Načini uporabe zemeljskega plina
Delo v območju prenosnega sistema
Storitve
Izstopne točke v RS
Priključitev
Spremembe podatkov o odjemnih mestih po 117. členu ZOP
Zahteva za dostop
Pogodba o prenosu
Monitoring kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom
Povezovalna točka
Sodelovanje na dražbi
Poročilo o oceni povpraševanja
Storitev pretvorbe zmogljivosti
Omrežnina
Tarife
Izračun stroškov omrežnine
Prispevek za energetsko učinkovitost
Objava podatkov o usklajenih tarifnih strukturah za plin
Posvetovalni dokument
Izravnalni trg
Bilančna shema
Virtualna točka
Uporabniki virtualne točke
Sekundarni trg
Izdaja EIC kode
Cenik storitev
Obratovanje
Obratovanje prenosnega sistema
Stanje prenosnega sistema
Podatki za relevantne točke
Povprečna zgornja kurilnost v RS
Izvajanje napovedi prenosa
Upravljanje prezasedenosti
Zmogljivosti na sekundarnem trgu
Ponudba Sekundarnih zmogljivosti
Povpraševanje po sekundarnih zmogljivostih
Obdobja za vzdrževanje
Trg z zemeljskim plinom
Prosti trg zemeljskega plina
Izravnalni trg zemeljskega plina
Oglasi
Spletno poslovanje
Platforma PRISMA
Portal pripravljavca prognoz
Spletna aplikacija VTP
Platforma ENTSOG TP
Platforma EPUS
Enoten informacijski sistem - EIS
Nujna sporočila (UMM)
Metodologije
Določitev največje tehnične zmogljivosti
Določitev povprečne dnevne kurilnosti za izstop v RS
Pretvorba iz volumske v energijsko enoto
Prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov
O družbi
Osnovni podatki
Organiziranost družbe
Vodstvo
Nadzorni svet
Osebna izkaznica
Zgodovina družbe
Predstavitev družbe
Letna poročila
Politika upravljanja
Skladnost delovanja družbe
Družbena odgovornost
Kodeks ravnanja družbe
Družini prijazno podjetje
Sponzorstvo in donatorstvo
Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora Plinovodi
Kontakt
Dispečerski center
Drugo
Javna naročila
Obvestila
Zakonodajni okvir
Transparentnost
IJZ
Zaposlitev
Strokovna srečanja
Junij 2023
Maj 2022
September 2021
September 2020
September 2019
September 2018
April 2018
Pravno obvestilo
Pravila o varstvu podatkov
Publikacije
Zemljevid strani
Iskalnik

Nujni klici 24h:
01 582 06 66