EN

Transparentnost

V skladu z Uredbo ES št. 715/2009 OPS Plinovodi objavlja naslednje podatke:

Poglavje in uredbeOpisPovezava
3.1.2 a) Opis različnih storitev in njihovih stroškov Izstopne točke v RS

Omrežnina
3.1.2 b)Pogodbe o prenosu in drugi povezani dokumentiIzstopne točke v RS
3.1.2 c) Sistemska obratovalna navodila in druge posebnostiSistemska obratovalna navodila za prenos zemeljskega plina

Pogodba o prenosu
3.1.2 d)Usklajeni postopki uporabe prenosnega sistemaZakonodajni okvir
3.1.2 e)Določila dodeljevanje prenosnih zmogljivosti, postopki upravljanja pogodbene prezasedenosti, določila proti kopičenju prenosnih zmogljivosti in določila ponovne uporabe prenosnih zmogljivostiZakonodajni okvir

Zahteva za dostop

Pogodba o prenosu
3.1.2 f)Delovanje sekundarnega trgaSekundarni trg
3.1.2 g)Delovanje izravnalnega trgaBilančna shema
3.1.2 h)Pravila izravnalnega trga in toleranceBilančna shema
3.1.2 i)Opis prenosnega sistema, relevantne točke in sosednji operaterji prenosnih sistemovObratovanje prenosnega sistema
3.1.2 j)Priključitev na prenosni sistem zemeljskega plinaPriključitev
3.1.2 k)Načrt nujnih ukrepovNačrt nujnih ukrepov
3.1.2 m)Opis metode za izračun tehnične zmogljivosti prenosnega sistema zemeljskega plinaDoločitev največje tehnične zmogljivosti
3.3.Prenosne zmogljivosti, kalorična vrednost, nominacije in renominacije, realizirani fizični pretokiPodatki za relevantne točke
3.3.Načrtovane in realizirane prekinitve[Obdobje za vzdrževanje ]/sl/obratovanje/obratovanje-prenosnega-sistema/obdobja-za-vzdrzevanje/)
3.4.Informacije o delovanju sekundarnega trgaSekundarni trg
3.4.Količina zemeljskega plina v prenosnem sistemu in napovediStanje prenosnega sistema
3.4.Uporabniku prijazen instrument za izračun stroškov uporabe prenosnega sistemaIzračun stroškov omrežnine
Nujni klici 24h:
01 582 06 66