EN

Trg z zemeljskim plinom

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., je skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina in Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih sistemih s 1.10.2015 vzpostavil virtualno točko za izmenjavo količin zemeljskega plina na slovenskem prenosnem sistemu. Vse tri storitve virtualne točke (izvedba transakcij, trgovalna platforma in oglasna deska) smo informacijsko podprli s spletno aplikacijo VTP (Virtualna točka za plin).

Na naslednjih straneh so na voljo podatki o izmenjanih količinah in številu transakcij na prostem in izravnalnem trgu zemeljskega plina, agregiranih količinah v objavljenih oglasni deski in mejni ceni za izravnavo dnevnih odstopanj uporabnikov.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66