EN

Pravno obvestilo

Vsa besedila, slike ter ostale vsebine, ki so prikazane na spletnem mestu, so zgolj informativni podatki.

Kljub njihovi informativni naravi, lastnik spletnega mesta ne odgovarja za natančnost in točnost navedenih podatkov. Lastnik spletnega mesta si pridržuje pravico spremembe vsebine spletne strani brez predhodnega obvestila.


Lastnik spletnega mesta ali katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastajanju tega spletnega mesta, ne odgovarja za nikakršno posredno, neposredno, posebno ali slučajno škodo, ki bi nastala zaradi napačnega obiskovalčevega razumevanja vsebin spletnega mesta.


Intelektualna lastnina na spletnem mestu, vključno s patenti, znamkami in avtorskimi deli, je zaščitena. Podatki s te spletne strani ne smejo biti uporabljeni ali prikazani na kakršenkoli način brez uradnega dovoljenja lastnika spletnega mesta.

Te spletne strani vsebujejo tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi mesti tretjih oseb. Lastnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za take informacije.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66