EN

Projekti skupnega interesa (PCI)

Uredba EU št. 347/2013, katere glavni namen je olajšati in pospešiti izvajanje projektov strateškega pomena v energetskem sektorju, je med drugim uvedla status za projekte, imenovane Projekt skupnega interesa (PCI). Projekti skupnega interesa (PCI) so ključni čezmejni infrastrukturni projekti, ki povezujejo energetske sisteme držav EU.

Status PCI se lahko dodeli projektom, ki pomembno prispevajo k oblikovanju notranjega energetskega trga, zagotavljanju zanesljivosti oskrbe in gradnji strateških prednostnih koridorjev s čezmejnim vplivom. Namenjeni doseganju ciljev energetske politike EU in podnebnih ciljev, ki so: cenovno dostopna, varna in trajnostna energija za vse državljane ter dolgoročna dekarbonizacija gospodarstva v skladu s Pariškim sporazumom.

Seznam projektov PCI se posodablja vsaki dve leti. Prvi seznam je Evropska komisija odobrila leta 2013, drugi seznam je bil potrjen leta 2015, tretji seznam leta 2017 in četrti (trenutno zadnji) oktobra 2019.

Seznam PCI 2021 

Evropska komisija je 19. novembra 2021 sprejela peti seznam projektov skupnega interesa (PCI). To so ključni projekti čezmejne energetske infrastrukture za izgradnjo bolj integriranega in odpornega notranjega energetskega trga EU ter za doseganje energetskih in podnebnih ciljev EU. Ta seznam PCI zajema 98 projektov, in sicer 67 projektov s področja prenosa in shranjevanja električne energije, 20 projektov s področja plina, šest projektov s področja omrežij CO₂ in pet projektov s področja pametnih omrežij. Vsi projekti PCI so predmet poenostavljenih dovoljenj in regulativnih postopkov ter so upravičeni do finančne podpore Evropskega instrumenta za povezovanje Evrope (CEF).

Seznam PCI 2021 je bil pripravljen in sprejet v skladu z obstoječo uredbo o vseevropskih energetskih omrežjih (TEN-E). Za projekte, ki so definirani kot projekti skupnega interesa, veljajo naslednje prednosti:

  • večja preglednost in boljše javno posvetovanje;
  • poenostavljeni postopki za izdajo dovoljenj (zavezujoča časovna omejitev je tri leta in pol);
  • boljša, hitrejša in poenostavljena okoljska presoja;
  • en sam nacionalni pristojni organ bo deloval kot točka „vse na enem mestu“ za hitrejše postopke izdajanja dovoljenj;
  • izboljšana regulativna obravnava z dodelitvijo stroškov na podlagi neto koristi ter regulativne spodbude;
  • možnost prejema finančne pomoči iz instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obliki nepovratnih sredstev in inovativnih finančnih instrumentov.

Za vključitev projekta na seznam projektov skupnega pomena je potrebno dokazati, da prinaša projekt znatne prednosti za najmanj dve državi članici ter poleg tega prispeva k povezovanju trga in krepitvi konkurence ter povečanju zanesljivosti oskrbe z energijo in zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida.

Več informacij o Projektih skupnega interesa (PCI) je na voljo na uradni strani Evropske komisije tukaj ter o PCI interaktivni karti tukaj.

 

Projekti družbe Plinovodi so na seznamu PCI 2021 vključeni v sklop skupine projektov:

6.26 Sklop Hrvaška - Slovenija pri Rogatcu, ki vključuje naslednje projekte:

  • povezava med Hrvaško in Slovenijo (Lučko - Zabok - Rogatec)
  • kompresorska postaja Kidričevo, 2. faza nadgradnje (SI)
  • posodobitev povezave Rogatec (SI)

POMEMBNO

Dodatne informacije o projektu (v angleškem jeziku):

Nujni klici 24h:
01 582 06 66