EN

Omrežnina

Prenos zemeljskega plina po  prenosnem sistemu zemeljskega plina je v celoti reguliran, kar poenostavljeno pomeni, da izvajanje te dejavnosti nadzira neodvisen regulatorni organ in da so pogoji za prenos in cena prenosa za vse uporabnike z enakimi značilnostmi enaki. Metodologijo obračunavanja omrežnine predpisuje in potrjuje  Agencija  za energijo in je objavljena v Aktu o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, 77/15, 21/18 in 86/18 ter 20/19), enako pa velja tudi za metodologijo za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za prenosno omrežje zemeljskega plina, ki je definirana v Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (Ur. l. RS, 21/18).

Agencija za energijo prav tako izda soglasje k višini omrežnine, ki je za leto 2019 objavljena v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, 37/18). Tarifne postavke omrežnine za leto 2020 in 2021 so potrjene z izdanim soglasjem Agencije za energijo, ter objavljene v Aktu o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina (Ur. l. RS, 38/19).

Plačilo prenosa po prenosnem sistemu je sestavljeno iz naslednjih elementov (se obračunavajo mesečno):

  • znesek vstopne zmogljivosti (za letni, mesečni in dnevni zagotovljen/prekinljiv prenos),
  • znesek izstopne zmogljivosti (za letni, mesečni in dnevni zagotovljen/prekinljiv prenos),
    • (znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti na izstopni točki v RS),
    • (znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti),
  • znesek zemeljskega plina za lastno rabo (na izstopnih točkah) in
  • znesek za izvajanje meritev.

Nekateri elementi se obračunajo samo v primeru, da je prekoračena meja za začetek njihovega obračunavanja (znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti na izstopni točki v RS, znesek za prekoračitev pogodbene prenosne zmogljivosti v primeru stanja ogroženosti).

Zneska za vstopne in izstopne zmogljivosti sta praviloma vrednostno večja elementa plačila prenosa zemeljskega plina. Cena je izražena v EUR/(kWh/dan) za leto 2019 in v cent/(kWh/dan) za leti 2020 in 2021.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66