EN

Osnovni podatki

Družba Plinovodi d.o.o. je operater prenosnega sistema plina. Glavni poslovni cilj in dejavnost družbe Plinovodi d.o.o. je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa plina.

Na prenosni sistem družbe Plinovodi so priključeni večji industrijski uporabniki in distributerji, ki oskrbujejo s plinom 81 občin. Letna dobava vsem uporabnikom prenosnega sistema v Sloveniji obsega približno 9.275 milijonov kWh na leto. Transport plina se odvija zanesljivo in brez prekinitev, ker v podjetju Plinovodi zagotavljamo štiriindvajseturni nadzor in sledenje pretoka plina v plinovodnem omrežju.

Dejavnosti družbe so:

  • prenos plina po slovenskem prenosnem sistemu,
  • načrtovanje in razvijanje prenosnega sistema,
  • umerjanje in servisiranje plinomerov in korektorjev,
  • izobraževanje energetikov.

V družbi Plinovodi d.o.o. bomo tudi v prihodnje skrbeli za kakovosten in zanesljiv prenos plina za vsa področja Slovenije, kjer bosta raba in dobava plina gospodarsko upravičena.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66