EN

Virtualna točka

Družba Plinovodi d.o.o., kot operater prenosnega sistema zemeljskega plina, je na podlagi energetske zakonodaje in Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina (Uradni list RS št. 55/2015) v Republiki Sloveniji od 1. oktobra 2015 dalje vzpostavila virtualno točko prenosnega sistema zemeljskega plina.

Operater prenosnega sistema v virtualni točki nudi naslednje storitve:

  • omogočanje izvedbe transakcij z zemeljskim plinom in
  • storitve oglasne deske.

Storitve virtualne točke lahko koristijo le člani virtualne točke na podlagi sklenjene Pogodbe o članstvu v virtualni točki. Storitve so plačljive in jih člani virtualne točke plačujejo operaterju prenosnega sistema kot letni strošek registracije in ceno za vsako izvedeno transakcijo na virtualni točki. Na spletni strani operaterja prenosnega sistema je objavljen tudi cenik storitev virtualne točke. Operater prenosnega sistema preko trgovalne platforme izvaja ukrepe operaterja prenosnega sistema za uravnoteženje sistema, pri čemer je vzpostavil elektronsko trgovalno platformo kot posebno storitev virtualne točke, ki operaterju prenosnega sistema in nosilcem bilančnih skupin omogočal izvajanje storitev za potrebe izravnave odstopanj.

Operater prenosnega sistema Plinovodi d.o.o., je po pridobitvi soglasja Agencije za energijo št. 211-61/2015-11/429 z dne 25.11.2015 in sklepa Agencije za energijo št. 211-61/215-13/429 z dne 2.12.2015, objavil cenik tarifne postavke za ostale storitve.

POMEMBNO

Dokumenti

Pogodba o članstvu v virtualni točki
Navodila za uporabo spletne trgovalne elektronske aplikacije »VTP«
Izjava o dostopu do spletne trgovalne elektronske aplikacije »VTP«
Nujni klici 24h:
01 582 06 66