EN

Obratovanje prenosnega sistema

Učinkovit nadzor in upravljanje plinovodnega sistema omogoča sodobno opremljen dispečerski center, ki omogoča varen nadzor nad vsemi parametri delovanja. Pri našem delu ni nepomembnih malenkosti in neznank, zato smo v vsakem trenutku pripravljeni na vse.

Prenosni sistem zemeljskega plina je infrastrukturni objekt, ki je v obratovanju ves čas vse dni v letu. Z njim upravlja operater prenosnega sistema družba Plinovodi d.o.o., ki skozi različne tehnične, poslovne in pravne parametre skrbi za zanesljiv, varen in konkurenčen prenos zemeljskega plina.

Shema plinovodnega omrežja z relevantnimi točkami.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66