EN

Podatki za relevantne točke

V tabelah in grafih prikazane količine veljajo za posamezen plinski dan. Pri navajanju količine v Nm³ so privzeti naslednji referenčni pogoji: tlak 1,01325 bar in temperatura 0 °C. Pri navajanju zgornje kurilnosti je ta navedena pri referenčni temperaturi zgorevanja t1 = 25 °C in referenčni temperaturi plina t2 = 0 °C ter pri referenčnem tlaku 1,01325 bar. Skladno s standardom SIST EN ISO 13443:2005 je pretvorbeni faktor za količine iz  Sm³ (referenčna temperatura 15°C) v Nm³ (referenčna temperatura 0°C) enak 0,9476. Nominirane količine so na razpolago tudi kot prekinljive zmogljivosti v protitoku (izravnava). Urni podatki so objavljeni tukaj.

  • Dnevni pogled
  • Letni pogled
  • Izvoz podatkov
{{ sigi.Value.Value | number }}
{{ sssigi.Value.Value | number }}
Nujni klici 24h:
01 582 06 66