/ Obratovanje / Obratovanje prenosnega sistema / Podatki za relevantne točke


Podatki za relevantne točke

V tabelah in grafih prikazane količine veljajo za posamezen plinski dan. Pri navajanju količine v Nm³ so privzeti naslednji referenčni pogoji: tlak 1,01325 bar in temperatura 0 °C. Pri navajanju zgornje kurilnosti je ta navedena pri referenčni temperaturi zgorevanja t1 = 25 °C in referenčni temperaturi plina t2 = 0 °C ter pri referenčnem tlaku 1,01325 bar. Skladno s standardom SIST EN ISO 13443:2005 je pretvorbeni faktor za količine iz  Sm³ (referenčna temperatura 15°C) v Nm³ (referenčna temperatura 0°C) enak 0,9476. Nominirane količine so na razpolago tudi kot prekinljive zmogljivosti v protitoku (izravnava). Urni podatki so objavljeni tukaj.

Tehnične značilnosti

Maksimalni obratovalni tlak:

50 Bar

Tehnična zmogljivost:

139.757 MWh/dan

Prenosne zmogljivosti

Zagotovljena zmogljivost:

dodeljena:

75.991 MWh/dan

razpoložljiva:

63.765 MWh/dan

dodatna (CMP):

0 MWh/dan

Prekinitev zagotovljene zmogljivosti:

načrtovana:

0 MWh/dan

dejanska:

0 MWh/dan

Prekinljiva zmogljivost:

dodeljena:

0 MWh/dan

razpoložljiva:

139.757 MWh/dan

Prekinitev prekinljive zmogljivosti:

načrtovana:

0 MWh/dan

dejanska:

0 MWh/dan

Sekundarni trg:

zmogljivost:

7.594 MWh/dan

število pogodb:

21

Na relevantni točki Ceršak ni možen fizični povratni tok plina.

Procesni podatki

Dnevna napoved:

66.418 MWh

Dnevna alokacija:

66.419 MWh

Fizični tok:

66.476 MWh

Napovedana zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

11,368 kWh/Nm3

Dejanska zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

11,375 kWh/Nm3

Dejanski Wobbe indeks (t1=25°C, t2=0°C):

14,897 kWh/Nm3

Končni podatki

Dnevna alokacija:

* MWh

Fizični tok:

* MWh

Dejanska zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

* kWh/Nm3

Povprečna mesečna zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

n/a kWh/Nm3

Dejanski Wobbe indeks (t1=25°C, t2=0°C):

* kWh/Nm3

* Podatek še ni na voljo.

Ta stran vam omogoča prenos dnevnih podatkov za izbrano leto in točko.