EN

Stanje prenosnega sistema

Agregirani podatki: {{ y.Key }},

Za dodatne informacije o agregiranih podatkih preteklih let pišite na elektronski naslov skr@plinovodi.si.

{{ sts.data.AggregatedImbalanceText }}
{{ sts.data.AggregatedImbalance.Value | number }} {{ sts.data.AggregatedImbalance.UnitHtml }}
{{ sts.data.PredictedAmountText }}
{{ sts.data.PredictedAmount.Value | number }} {{ sts.data.PredictedAmount.UnitHtml }}
Ni podatkov
Nujni klici 24h:
01 582 06 66