EN

Metodologije

Operaterja prenosnega sistema pri upravljanju prenosnega sistema zemeljskega plina zavezuje uporaba metodologij na plinskem področju.

Za zagotavljanje transparentnosti so na spodaj navedenih podstraneh bolj podrobno opisane metodologije, vezane na področje prenosa zemeljskega plina.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66