EN

Pretvorba iz volumske v energijsko enoto

Pri navajanju količin zemeljskega plina v energijski enoti [kWh] so upoštevani naslednji referenčni pogoji:

  • referenčna temperatura zgorevanja: t= 25 °C;
  • referenčna temperatura plina: t= 0 °C;
  • referenčni tlak: 1,01325 bar.

Za izračun količine zemeljskega plina v energijski enoti ΔE [kWh] za mesečni ali dnevni časovni interval Δmoramo skladno s priporočilom [OIML R140] in standardom [SIST EN 12405-2:2013] pri navedenih referenčnih pogojih poznati:

  • povprečno mesečno ali povprečno dnevno zgornjo kurilnost Hs v enoti [kWh/Nm3];
  • skupno preneseno količino zemeljskega plina VN v volumski enoti [Nm3].

Podatek o zgornji kurilnosti Hs pri navedenih referenčnih pogojih [t= 25 °C, t= 0 °C] je objavljen na spletni strani, tukaj. Z izbiro relevantne točke Skupni izstop iz RS, kjer je podan v zadnjih dveh vrsticah tabele. Podatek o skupni preneseni količini zemeljskega plina VN v volumski enoti [Nm3] pa dobimo na podlagi overjenih meritev s pomočjo plinomerov in korektorjev [Ur. list RS, št. 19/2016: Pravilnik o merilnih instrumentih].

Količino zemeljskega plina v energijski enoti [kWh] izračunamo kot zmnožek zgornje kurilnosti v enoti [kWh/Nm3] in prenesene količine v volumski enoti [Nm3]:

Če je prenesena količina zemeljskega plina VS podana v volumski enoti [Sm3] (referenčna temperatura plina t2 = 15 °C), jo moramo najprej na podlagi standarda SIST EN ISO 13443:2005 pretvoriti v volumsko enoto [Nm3] (referenčna temperatura plina t2 = 0 °C):

Podatek o povprečni mesečni zgornji kurilnosti Hs za izstopne točke v Sloveniji je na razpolago tudi tukaj.

Podatek o povprečni letni kurilnosti Hs in pretvorbenem faktorju za izračun spodnje kurilnosti Hi za izstopne točke v Sloveniji je v sledeči PDF datoteki tukaj.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66