/ Obratovanje / Metodologije / Pretvorba iz volumske v energijsko enoto