EN

Izdaja EIC kode

EIC koda (Energy Identification Code), ki je standardizirana in vzdrževana s strani evropskega združenja ENTSO-E, predstavlja kodo za identifikacijo posameznega udeleženca na evropskem energetskem trgu in omogoča učinkovito medsebojno elektronsko izmenjavo podatkov.

Družba Plinovodi d.o.o. ima status lokalnega podeljevalca EIC kod za Slovenijo (Local Issuing Office – LIO) in podeljuje tako lokalne kot mednarodne EIC kode. Enak status v Sloveniji ima tudi družba ELES d.o.o. Kode se podeljujejo udeležencem trga na podlagi zahtevka in v skladu s pravili dodeljevanja EIC kod.

Povzetek pravil za dodeljevanje EIC kod:

 • Koda je edinstvena, zato je posameznemu udeležencu lahko dodeljena samo ena koda za identifikacijo na katerem koli energetskem trgu.
 • Dodeljena EIC koda ostaja nespremenjena ves čas, dokler se status nosilca kode ne spremeni (npr. konec poslovanja nosilca EIC kode).
 • EIC kodo se lahko ukine na podlagi zahteve nosilca. Ko je koda ukinjena, je ni več možno uporabiti.
 • Če se spremeni ime nosilca, se EIC koda ne spremeni.
 • Nosilec EIC kode je dolžan obvestiti izdajatelja EIC kode o spremembah, kot so: ime nosilca, prikazano ime, naslov, kontaktni podatki, ipd.
 • Če EIC koda ni podeljena tudi s strani centralnega podeljevalca ENTSO-E (Central Issuing Office – CIO), je dodeljena koda lokalna in je veljavna samo znotraj področja lokalnega podeljevalca.

Postopek za pridobitev EIC kode:

 • Udeleženec na trgu izpolni obrazec za dodelitev EIC kode.
 • Izpolnjeni obrazec s potrebnimi podatki pošlje na elektronski naslov: lio@plinovodi.si.
 • Poleg elektronske oblike je potrebno podpisani obrazec s strani odgovorne osebe tudi po pošti poslati na naslov:
  • Plinovodi d.o.o.
   Cesta Ljubljanske brigade 11b
   p.p. 3720
   1001 Ljubljana
 • Lokalni podeljevalec Plinovodi (LIO) preveri podatke udeleženca in nato v bazi že izdanih EIC kod na strani CIO preveri, da udeleženec nima že dodeljene kode.
 • Lokalni podeljevalec objavi dodeljeno EIC kodo na svoji spletni strani in obvesti udeleženca o dodeljeni kodi.

V primeru, da gre za mednarodno EIC kodo, Plinovodi d.o.o. za udeleženca trga opravijo vse potrebne postopke preverjanja in uskladitve s centralno bazo pri CIO. Podoben postopek se izvaja tudi v primeru ukinjanja EIC kode, ali spreminjanja osnovnih podatkov (ime nosilca, itd.).

Nujni klici 24h:
01 582 06 66