EN

Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024-2033

Agencija za energijo je dne 17.04.2024 izdala soglasje št. 111-49/2023/18 k Desetletnemu razvojnemu načrtu prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2024–2033.

Dokumenti:

Nujni klici 24h:
01 582 06 66