EN

Zaposlitev

Ljudje so ključnega pomena za učinkovito izvajanje prenosa zemeljskega plina. Okrog stopetdeset sodelavk in sodelavcev z različnimi strokovnimi znanji daje sistemu dušo. Z nenehnim izobraževanjem in spremljanjem novosti povsod po svetu in njihovim uveljavljanjem doma omogočajo, da so naše storitve primerljive z najboljšimi evropskimi.

PLINOVODI d.o.o., družba za upravljanje s prenosnim sistemom,

vabi k sodelovanju nove sodelavce za opravljanje delovnih nalog:

1. INŽENIR INFORMACIJSKE VARNOSTI (m/ž)

Vsebina delovnega mesta - naloge:

 • načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in kontroliranje aktivnosti za izvajanje in nadaljnji razvoj informacijske varnostne politike,
 • zagotavljanje združljivosti z direktivami za varovanje informacij,
 • priprava in svetovanje pri izdelavi splošnih in izvedbenih dokumentov s področja varovanja informacij,
 • priprava in uvajanje varnostnih postopkov, spremljanje in razrešitev varnostnih incidentov,
 • organiziranje aktivnosti pri pripravi in testiranju načrta neprekinjenega poslovanja,
 • strokovno usposabljanje delavcev s področja varovanja informacij,
 • izvajanje ostalih nalog s področja informatike,
 • druge naloge po navodilih nadrejenega.

 

Pogoji:

 • univerzitetna ali visoka izobrazba računalniške ali informacijske smeri,
 • znanje angleškega jezika,
 • 36 mesecev delovnih izkušenj,
 • želena dodatna znanja (vsaj katera od spodaj navedenih):

-      aktivno znanje angleškega jezika,

-      poznavanje operacijskega sistema Microsoft,

-      izkušnje z administriranjem in vzdrževanjem omrežne in sistemske IT opreme,

-      izkušnje z javnimi naročili,

-      izkušnje z upravljanjem informacijskih varnostnih sistemov (npr. SIEM),

-      poznavanje standardov kibernetske varnosti,

-      poznavanje zakonodaje s področja kibernetske varnosti,

-      poznavanje varnostne dokumentacije in zahtev kibernetske varnosti,

-      poznavanje trendov razvoja informacijsko varnostnih sistemov.

 

Pričakujemo

Od kandidatov pričakujemo odgovornost za rezultate lastnega dela, pravočasno in kvalitetno opravljanje del, sposobnost presoje in odločanja, komunikativnost in sposobnost za timsko delo, natančnost in zanesljivost.

Z izbranim kandidatom pod bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev za prosto delovno mesto pošljite do 19. 5. 2024 na naslov: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali kadri@plinovodi.si.

 

 

2. DISPEČER (m/ž)

za spremljanje delovanja plinovodnega sistema.

 

Vsebina delovnega mesta - naloge:

-  urno spremljanje pretoka plina,

-  upravljanje plinovodnega sistema,

-  vodenje obratovanja kompresorskih postaj,

-  vodenje postopkov bilansiranja,

-  alokacija merjenih količin,

-  spremljanje procesa nominacij,

-  evidentiranje in poročanje o motnjah na prenosnem sistemu,

-  odziv na klice v sili (24/7) in koordinacija s službami,

-  upravljanje s požarno centralo,

-  pravočasno, kvalitetno in spoštljivo posredovanje telefonskih zvez,

-  druga dela po navodilih nadrejenega.

 

Pogoji:

 

-        najmanj srednja izobrazba strojništva ali elektrotehnike ali mehatronike ali energetike,

-        znanje angleškega jezika,

-        poznavanje programskih orodij Word in Excel,

-        eno leto delovnih izkušenj.

 

Navedeno delovno mesto zahteva od kandidatov pripravljenost na delo v izmenah, ki vključuje tudi nočno delo, ter sposobnost samostojnega odločanja.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati, ki imajo opravljen izpit za dispečerja v plinovodnem sistemu.

Če kandidati ne bodo izpolnjevali pogoja opravljenega izpita za dispečerja v plinovodnem sistemu, bodo morali navedeni izpit opraviti najkasneje v letu dni po nastopu dela.

 

Pričakujemo

Od kandidata/-ke pričakujemo sposobnost presoje in odločanja, komunikativnost in sposobnost za timsko delo, natančnost in zanesljivost.

Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 19. 5. 2024 na naslov: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana ali kadri@plinovodi.si.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66