EN

Sofinanciranje s strani EU

Evropska Komisija je v namen spodbude investicij v energetskem sektorju družbi Plinovodi d.o.o. dne 7. 7. 2010 (na podlagi Vloge družbe) izdala Sklep o dodelitvi finančne pomoči Evropske unije za Akcije EEPR-2009-INTg-SI, do višine 40 mio EUR.

TEN-E 2010

Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa TEN-E 2010) družbi Plinovodi d.o.o. (na podlagi Vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 31. 03. 2011 izdala Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za Akcijo “Študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih zmogljivosti slovenskega prenosnega plinovodnega omrežja v smeri proti Madžarski in Italiji”, do višine največ 552.500 EUR.

Akcija je uspešno zaključena.

TEN-E 2011

Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa TEN-E 2011) družbi Plinovodi d.o.o. (na podlagi Vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 16. 08. 2012 izdala Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za Akcijo “Dodatne študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja v smeri proti Madžarski in Italiji”, do višine največ 1.525.000 EUR.

Akcija je uspešno zaključena.

TEN-E 2012

Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa TEN-E 2012) družbi Plinovodi d.o.o. (na podlagi Vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 04. 11. 2013 izdala Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za Akcijo “Dodatne študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja za plin v smeri proti Madžarski, Italiji in Hrvaški”, do višine največ 1.150.000 EUR.

Akcija je uspešno zaključena.

TEN-E 2013

Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa TEN-E 2013) družbi Plinovodi d.o.o. (na podlagi vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 11. 11. 2013 izdala skupinski Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za  Akcijo “Dodatne študije o okolju (trasiranju) v zvezi z razvojem čezmejnih prenosnih kapacitet slovenskega prenosnega omrežja za plin do sosednjih sistemov”, do višine največ 575.000 EUR.

Akcija je uspešno zaključena.

CEF-E 2014

Evropska Komisija (EK) je v namen spodbude investicij v projekte skupnega interesa na področju trans-evropskih energetskih omrežij (na podlagi javnega razpisa CEF-E 2014) družbi Plinovodi d.o.o. (na podlagi vloge družbe) in Republiki Sloveniji dne 21. 4. 2015 izdala skupinski Sklep o odobritvi finančne pomoči EU za  Akcijo »Študije za prenosni plinovod R15/1 Pince – Lendava – Kidričevo, kot del projekta PCI 6.23 Hungary – Slovenia interconnection«, do višine največ 375.000 EUR.  

Nujni klici 24h:
01 582 06 66