EN

Razvoj projektov za prenos vodika

Eden od ključnih ciljev Slovenije do 2030 je skladno s celovitim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 27. februarja 2020, zmanjšati rabo fosilnih virov energije in odvisnosti od njihovega uvoza tudi in predvsem z izvedbo pilotnih projektov za proizvodnjo sintetičnega metana in vodika z indikativnim ciljem do 10-odstotnega deleža metana ali vodika obnovljivega izvora v prenosnem in distribucijskem omrežju do leta 2030.

Operater prenosnega sistema plina že izvaja aktivnosti za pripravo prenosnega plinovodnega sistema za injiciranje in delovanje z vodikom in obnovljivimi plini. Na ta način bo operater prenosnega sistema zagotovil prenosno plinsko infrastrukturo, ki bo omogočala injiciranje plinov iz OVE, kot sta vodik in sintetični metan ter biometan, v prenosni plinovodni sistem ter preizkušanje delovanja trošil končnih uporabnikov, priključenih na prenosni sistem, z različnimi mešanicami plinov obnovljivega izvora. 

Ne bo pa operater prenosnega sistema izvajal tržnih dejavnosti in ne bo imel v lasti naprav za izvajanje tržnih dejavnosti, tako da ne bi prihajalo do nedovoljenega subvencioniranja tržnih dejavnosti ali kršitev določb o certificiranju.

Hkrati si bo OPS s temi projekti prizadeval, da bo v okviru odprtih možnosti za sodelovanje, spodbud za inovacije ter čezmejne OVE projekte in s tem povezanimi mehanizmi črpal možnosti za sofinanciranje, saj na ta način pristopa k realizaciji trajnostnih projektov za razogljičenje plinskega sektorja in dolgoročno doseganje ciljev podnebne nevtralnosti članic skupnosti. OPS bo z razvojnimi aktivnostmi sledil aktivnostim evropskih OPS pri pobudah in načrtovanju prihodnjega razogljičenja oskrbe iz prenosnih plinovodnih sistemov, čezmejnih povezav ter vzpostavitvi načrtov za evropsko vodikovodno hrbtenico.

Razvoj projektov za prenos vodika

Italija-Slovenija-Madžarska H2 koridor

Ime projekta/odsekaNamenPredvideni začetek obratovanja
R15/1 Pince - Lendava - KidričevoNov plinovod za prenos vodika od SI-HU meje do KP Kidričevo, vključno z novo MMRP Pince za novo H2 IP SI-HU. Tehnični parametri plinovoda: L=75 km, D=500 mm, P=100 bar.2035
M1 spreminjanje namembnosti / M1/1Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od KP Kidričevo do MMRP Rogatec, vključno s potrebnimi posodobitvami obstoječe MMRP Rogatec za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika. Tehnični parametri odseka: L=20 km, D=500 mm, P=50 bar.2029
M2 spreminjanje namembnosti / M2/1Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od MMRP Rogatec do MRP Vodice. Tehnični parametri odseka: L=109 km, D=400 mm, P=50 bar.2029
M3/1 Vodice - ŠempeterNov plinovod za prenos vodika od MRP Vodice do SI-IT meje (MMRP Vrtojba), vključno s potrebnimi nadgradnjami MMRP Vrtojba in MRP Vodice za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika. Tehnični parametri plinovoda: L=101 km, D= 800 mm, P=100 bar.2035
KP Ajdovščina, 2. etapa razširitveDodatna kompresorska enota in potrebne nadgradnje na lokaciji obstoječe KP Ajdovščina.2035
KP Kidričevo, 3. etapa razširitveNove vodikove kompresorske enote na lokaciji obstoječe KP Kidričevo.2035
SLOH2 BackboneRenamembnost dela prenosnega sistema za prenos čistega vodikanp

Hrvaška-Slovenija-Avstrija H2 koridor

Ime projekta/odsekaNamenPredvideni začetek obratovanja
Nadgradnja interkonekcije CeršakNadgradnja obstoječe MMRP Ceršak za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika.2035
M1 spreminjanje namembnosti / M1/1Sprememba namembnosti obstoječega plinovoda od MMRP Ceršak (SI-AT IP) do MMRP Rogatec (SI-HR IP). Tehnični parametri plinovoda: L=58 km, D=500 mm, P=50 bar.2029
KP Kidričevo, 2. etapa razširitveDodatna kompresorska enota in potrebne nadgradnje na lokaciji obstoječe KP Kidričevo.2035
Nadgradnja interkonekcije RogatecNadgradnja obstoječe MMRP Rogatec za omogočanje meritev in regulacije pretoka vodika.2035
Ime projektaNamenPredvideni začetek obratovanja
Analize, študije in testiranje s plini iz OVEAnalize in študije prenosnega omrežja in njegovih delov za sprejem obnovljivih plinov (vključno z vodikom) ter preizkušanje za določitev sprejemljivih deležev, obsega in sestave obnovljivih plinov v prenosnem plinovodnem sistem za varno, zanesljivo in učinkovito obratovanje prenosnega plinovodnega sistema.2024 in po letu 2024
Projekti priprave prenosnega sistema na delovanje z vodikom in obnovljivimi pliniAnaliza lokacij in načrtovanje nadgradenj prenosnega plinovodnega sistema za pripravo na injiciranje in delovanje z vodikom in obnovljivimi plini. Mobilna priključna enota za injiciranje vodika.2024 in po letu 2024
SLOP2GPlinski prenosni del projekta povezovanja sektorjev plina in elektrike in proizvodnja zelenega vodika OPS za lastne potrebe OPS.np
SLOH2 BackboneRenamembnost dela prenosnega sistema za prenos čistega vodikanp
Nujni klici 24h:
01 582 06 66