EN

Povezovalna točka

Na podlagi EZ-1 (Uradni list RS, št. 60/19 in 65/20) je svet Agencije za energijo izdal soglasje k Pravilom o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu (Uradni list RS, št. 152/20).

Pravila urejajo tudi:

  • pogoje zagotavljanja storitev dostopa do sistema na povezovalnih točkah in način dodeljevanja zmogljivosti na povezovalnih točkah;
  • trgovanje na sekundarnem trgu z zmogljivostmi na povezovalnih točkah;
  • postopke upravljanja prezasedenosti v primeru pogodbene prezasedenosti;
  • postopke izvajanja razširitvene zmogljivosti;
  • objave informacij.

Zakup prenosnih zmogljivosti na mejnih povezovalnih točkah je uporabnikom sistema omogočen na podlagi izvajanja dražb, preko spletne rezervacijske platforme PRISMA European Capacity Platform ter skladno z določili Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo (Uradni list RS, št. 152/20). Operater prenosnega sistema lahko zavrne zahtevo za prenos v primerih, ki so predvideni v EZ-1 in podzakonskimi akti.  

Nujni klici 24h:
01 582 06 66