EN

Prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov

Veljavna metodologija

Operater prenosnega sistema je kot pripravljavec prognoz dne 4. aprila 2020 objavil čistopis Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina:

Neuradno prečiščeno besedilo Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina je sestavljeno iz vsebin naslednjih dokumentov:

  • Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, ki je bila objavljena 16. 11. 2016,
  • Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, z dne 12. 6. 2018, ki je bil objavljen 30. 7. 2018 in
  • Akt o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina, z dne 9. 3. 2020, ki je bil objavljen 3. 4. 2020 in je začel veljati 4. 4. 2020.

Razvoj metodologije

Na podlagi določil Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 z dne 26. marca 2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih omrežjih je Agencija za energijo dne 12. oktobra 2015 z odločbo št. 122-21/2015-06/236 imenovala družbo Plinovodi d.o.o. za pripravljavca prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije.

Odločba pripravljavcu prognoz v območju izravnave plinskih omrežij Republike Slovenije nalaga tudi pripravo metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja, ki jo pripravljavec prognoz po izvedenem javnem posvetovanju dne 16. novembra 2016 objavlja na spletni strani v dokumentu Metodologija za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

V skladu z metodologijo bo pripravljavec prognoz enkrat letno posodobil tudi vse podatke v prilogah, ki so sestavni del Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina in jih posodobljene objavil na svoji spletni strani. Skladno z določili Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 bo pripravljavec prognoz objavil poročilo o točnosti prognoz ne dnevno merjenih prevzemov vsaj vsaki dve leti.

Objava Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Operater prenosnega sistema, je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, v času od 12. junija 2018 do 3. julija 2018 izvedel izvedel javno obravnavo besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. V času javne obravnave ni prejel pripomb in predlogov dopolnitev in je 30. julija 2018 objavil Akt o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Objava Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina

Operater prenosnega sistema, je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje, v času od 12. junija 2018 do 3. julija 2018 izvedel izvedel javno obravnavo besedila Akta o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina. V času javne obravnave ni prejel pripomb in predlogov dopolnitev in je 30. julija 2018 objavil Akt o spremembah in dopolnitvah Metodologije za prognoziranje ne dnevno merjenih prevzemov uporabnikov omrežja zemeljskega plina.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66