/ Operation / Operation of transmission system / Relevant points data


Relevant points data

All quantities in tables and charts are valid for specific gas day. The following standard conditions are assumed: pressure is 1.01325 bar and temperature 0 °C. Gross calorific value of natural gas is expressed at reference combustion temperature t1 = 25 °C and reference metering temperature t2 = 0 °C and at the reference pressure 1,01325 bar. According to the standard SIST EN ISO 13443:2005 is conversion factor for volume from Sm3 (reference temperature 15°C) to Nm3 (reference temperature 0°C) equal 0,9476. Nominated quantities are also available as interruptible backhaul capacities (netting). Hourly data are published here.

Tehnične značilnosti

Maksimalni obratovalni tlak:

50 Bar

Tehnična zmogljivost:

139.757 MWh/dan

Prenosne zmogljivosti

Zagotovljena zmogljivost:

dodeljena:

75.991 MWh/dan

razpoložljiva:

63.765 MWh/dan

dodatna (CMP):

0 MWh/dan

Prekinitev zagotovljene zmogljivosti:

načrtovana:

0 MWh/dan

dejanska:

0 MWh/dan

Prekinljiva zmogljivost:

dodeljena:

0 MWh/dan

razpoložljiva:

139.757 MWh/dan

Prekinitev prekinljive zmogljivosti:

načrtovana:

0 MWh/dan

dejanska:

0 MWh/dan

Sekundarni trg:

zmogljivost:

7.594 MWh/dan

število pogodb:

21

Na relevantni točki Ceršak ni možen fizični povratni tok plina.

Procesni podatki

Dnevna napoved:

66.418 MWh

Dnevna alokacija:

66.419 MWh

Fizični tok:

66.476 MWh

Napovedana zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

11,368 kWh/Nm3

Dejanska zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

11,375 kWh/Nm3

Dejanski Wobbe indeks (t1=25°C, t2=0°C):

14,897 kWh/Nm3

Končni podatki

Dnevna alokacija:

* MWh

Fizični tok:

* MWh

Dejanska zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

* kWh/Nm3

Povprečna mesečna zgornja kurilnost (t1=25°C, t2=0°C):

n/a kWh/Nm3

Dejanski Wobbe indeks (t1=25°C, t2=0°C):

* kWh/Nm3

* Podatek še ni na voljo.

Ta stran vam omogoča prenos dnevnih podatkov za izbrano leto in točko.