/ Obratovanje / Trg z zemeljskim plinom / Izravnalni trg zemeljskega plina


Izravnalni trg zemeljskega plina

Veljavne cene za obračun stroškov dnevnega odstopanja: