/ Obratovanje / Trg z zemeljskim plinom / Prosti trg zemeljskega plina