EN

April 2018

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

V družbi Plinovodi d.o.o. smo v sredo, 4. aprila 2018, izvedli celodnevno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«.

Srečanje je z uvodnim nagovorom otvoril generalni direktor družbe Plinovodi d.o.o. Marjan Eberlinc, v katerem je poudaril pomembnost zemeljskega plina in iniciativ za njegovo uporabo ter zahteve, ki jih postavlja trg zemeljskega plina plinski infrastrukturi.

V nadaljevanju prvega dela srečanja smo predstavniki družbe Plinovodi d.o.o. predstavili zakonodajne novosti ter razvoj storitev, usmerjenih v bolj uporabnikom in okolju prijazno poslovanje. S prvo predstavitvijo je Jošt Štrukelj zaobjel novosti evropske in nacionalne zakonodaje. Sledila je prezentacija Jana Šinigoja na temo projekta v sklopu portala NUS »Network User Services«, ki omogoča informatizacijo sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS. Več informacij o trgu z zemeljskim plinom je podal Marko Širovnik, ki je poudaril nekaj ključnih lastnosti prenosnega sistema zemeljskega plina ter podal ključne informacije o virtualni točki. V zaključku prvega dela srečanja je Oton Gortnar podrobneje predstavil stanje projekta Pripravljavec prognoz.

Možnosti plina v nacionalni energetiki so v drugem delu predstavili tudi gostujoči govorci oz. predstavniki trga z zemeljskim plinom. Osrednja tematika predstavitve Staneta Meršeta z Inštituta Jožef Stefan je bila usmerjena v sedanjo in prihodnjo vlogo zemeljskega plina v Sloveniji. Na vse bolj pomembno temo zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom je opozoril Marko Senčar iz Agencije za energijo. S konkretnimi podatki o trgu zemeljskega plina v letu 2017 nas je obogatila predstavnica Agencije za energijo Mojca Španring. V zadnjem delu sta nam predstavnika družbe Plinovodi d.o.o. Franc Cimerman in Nika Janša predstavila osnutek vsebine Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019 – 2028.

Državni sekreter Klemen Potisek je v tretjem, mednarodno obarvanem delu srečanja, namenil poseben pomen zemeljskega plina v Energetskem konceptu Slovenije. Franc Žlahtič iz družbe Plinovodi d.o.o. je uvedel v aktualno temo, to je Dvosmerna plinska pot Italija – Slovenija – Madžarska. Madžarska veleposlanica v Republiki Sloveniji Edit Szilágyiné Bátorfi je v nagovoru poudarila regijsko pomembnost tega projekta in mu izrazila podporo. Na podlagi izvedenih analiz je Pétr Kotek iz Inštituta REKK predstavil analizo Quo vadis in pogled na obravnavani projekt. Izhodišča in stališča projekta dvosmerne plinske poti Italija – Slovenija – Madžarska so bila predstavljena s strani vseh treh nacionalnih operaterjev prenosnih sistemov in sicer družbe Plinovodi d.o.o.(Franc Žlahtič, Oton Gortnar, Jan Šinigoj) iz Slovenije, družbe Snam Rete Gas S.p.A. (Gianluca Zonta, Claudio Montanari, Alessandro Mora) iz Italije in družbe FGSZ Ltd (Gábor Szokodi, Ákos Grosz, Sándor Bogoly) iz Madžarske. Na temo skladiščenja zemeljskega plina na Madžarskem je svoj prispevek podal Ákos Kriston predstavnik madžarskega operaterja skladišč Magyar Földgáztároló.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66