EN

September 2018

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

V družbi Plinovodi d.o.o. smo v sredo, 12. septembra 2018, priredili celodnevno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«.

Srečanje je z uvodnim nagovorom otvoril generalni direktor družbe Plinovodi d.o.o. Marjan Eberlinc. V njem je ocenil pomen infrastrukture za trg zemeljskega plina ter pomembnost zemeljskega plina v nacionalni energetski podobi.

V nadaljevanju prvega dela srečanja smo predstavniki družbe Plinovodi d.o.o. predstavili zakonodajne novosti ter razvoj storitev usmerjenih v bolj uporabnikom in okolju prijazno poslovanje. S prvo predstavitvijo je Jošt Štrukelj zaobjel novosti evropske in nacionalne zakonodaje. Sledila je predstavitev Marka Širovnika, ki je podal informacije o trgu z zemeljskim plinom in poudaril nekaj ključnih lastnosti prenosnega sistema zemeljskega plina, ob tem pa podal ključne informacije o virtualni točki. V nadaljevanju sta Matej Urh in Gregor Slavec podrobneje predstavila stanje projekta Pripravljavec prognoz. Jan Šinigoj je povzel novosti, ki jih prinaša projekt v sklopu nadgradnje portala NUS »Network User Services« v smeri digitalizacije poslovanja. V zaključku prvega dela srečanja je Tina Štrukelj v sodelovanju z predstavnikom avstrijskega operaterja prenosnega sistema GCA Markom Janicijevicem predstavila priložnosti razvoja polnilnic stisnjenega zemeljskega plina (CNG).

Možnosti plina v energetiki so v drugem delu širše predstavili tudi gostujoči govorci oz. predstavniki trga z zemeljskim plinom. Osrednja tematika predstavitve predstavnikov združenja evropskih regulatorjev ACER Alessie D’Addabbo in Nica Keyaertsa je bila usmerjena v predstavitev platforme za spremljanje in oceno infrastrukturnih projektov. Na vse bolj pomembno temo potrebne plinske infrastrukture v Evropi sta opozorila Toth Borbala in Kotek Péter iz madžarskega inštituta za energetske raziskave REKK. V zadnjem delu je Francesco Cariello, predstavnik italijanskega regulatorja ARERA, podal mnenje vezano na plinsko infrastrukturo in trg z zemeljskim plinom. Franc Žlahtič je povabil vse govorce k razpravi o predstavljenih snoveh.

V tretjem delu srečanja sta Oton Gortnar in Božidar Valent Fabjan predstavila vzpostavitev dvosmernega obratovanja na povezavi slovenskega in hrvaškega prenosnega sistema v Rogatcu. V nadaljevanju smo obravnavali Dvosmerna plinsko pot Italija – Slovenija – Madžarska. Izhodišča in stališča projekta dvosmerne plinske poti Italija – Slovenija – Madžarska so bila predstavljena s strani vseh treh nacionalnih operaterjev prenosnih sistemov in sicer družbe Plinovodi d.o.o. (Franc Žlahtič, Jan Šinigoj, Jošt Štrukelj) iz Slovenije, družbe Snam Rete Gas S.p.A. (Alessandro Mora, Daniele Capizzi) iz Italije in družbe FGSZ Ltd (Gábor Szokodi, Ákos Grosz, Sándor Bogoly, Jenei Károly) iz Madžarske.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66