EN

September 2019

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

V družbi smo v torek, 17. septembra 2019, priredili tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«.

Srečanje je z uvodnim nagovorom tradicionalno otvoril glavni direktor družbe Plinovodi d.o.o. Marjan Eberlinc. V njem je med drugim poudaril, da je zemeljski plin v povezavi z bioplini naša prihodnost in nanizal najnovejše infrastrukturne projekte v Sloveniji, kot tudi tiste pomembne za mednarodno povezavo s sosednjimi državami.

V nadaljevanju prvega dela srečanja smo predstavniki družbe predstavili regulatorne in zakonodajne novosti ter dosedanji in prihodnji razvoj storitev usmerjenih k uporabnikom ter okolju prijazno delovanje družbe Plinovodi d.o.o.

S prvo predstavitvijo je Jošt Štrukelj zaobjel prilagajanje nacionalne zakonodaje evropski zakonodaji, ki naj bi s poenotenjem tarifnih sistemov na nivoju EU zagotovila stabilnost tarif. Sledila je predstavitev Marka Širovnika, ki je predstavil izkoriščenost prenosnega sistema zemeljskega plina ter prenos zemeljskega plina na fizičnih točkah in s spletno aplikacijo podprte storitve virtualne točke. V nadaljevanju je Matej Urh podrobneje predstavil razvoj projekta Pripravljavca prognoz od same zasnove in napredek projekta vse od začetka uporabe oktobra 2018 ter vse do danes. Jan Šinigoj je povzel novosti, ki jih prinaša projekt v sklopu nadgradnje portala NUS »Network User Services« v smeri digitalizacije, ki bo v celoti v uporabi od oktobra leta 2019. V zaključku prvega dela srečanja je dr. Franc Cimerman v okviru  desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020 – 2029 razkril, da je blizu 70 občin v Sloveniji zanimivih za priklop na prenosno omrežje in posebej izpostavil pripravo omrežja na prihodnjo vlogo tako zemeljskega kot tudi obnovljivih plinov.

Možnosti plina v energetiki smo v drugem delu predstavili predstavniki družbe in tudi gostujoči plinski strokovnjaki.

Mag. Marko Ileršič je v svoji predstavitvi razkril perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije za razvoj družbe z neto ničnimi toplotnimi emisijami toplogrednih plinov. Dr. Franc Cimerman in Matej Urh sta predstavila trajnostne projekte skozi možnosti proizvodnje in uporabe obnovljivih plinov ter povezovanje sektorjev, kjer kot hranilnik presežne električne energije nastopata prenosni sistem za zemeljski plin in plini.

Predstavitvam so v drugem delu sledili gostujoči govorci, prvi med njimi mag. Urban Odar, ki je kot predstavnik GIZ DPZ izpostavil stanje CNG (stisnjenega zemeljskega plina) v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami in načrte za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v Sloveniji. Dr. Mitja Mori iz Fakultete za strojništvo in dr. Boštjan Jurjevčič iz družbe Adriaplin d.o.o. sta v svoji Analizi okoljskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov predstavila, da bi z večjo proizvodnjo energije iz zemeljskega plina kot tudi z vpeljavo vozil na CNG izboljšali okoljske kazalce Slovenije. Dr. Boris Vidrih iz Fakultete za strojništvo, je predstavil primerjalno tehnično-ekonomsko analizo uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toplotno in hladilno energijo, v kateri so dokazali, da imajo sistemi s toplotnimi črpalkami s plinskim motorjem vrste voda-voda najboljši izkoristek.

Vsem udeležencem se za udeležbo najlepše zahvaljujemo.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66