EN

Maj 2022

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

V družbi Plinovodi d.o.o. smo izvedli že tradicionalno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«. Epidemiološke razmere so nam tokrat dopuščale, da po dvoletnem premoru dogodek izpeljemo v živo, tokrat v kongresnem centru hotela Mons.

Od zadnjega srečanja v septembru 2021 so se na energetskem trgu zgodile večje spremembe, nekaj regulatornih novosti, povzeli in prikazali pa smo tudi informacijske posodobitve, ki jih pripravljamo v družbi Plinovodi d.o.o.

Z uvodnim nagovorom je srečanje odprl glavni direktor Marjan Eberlinc. Poudaril je, da je pretirana skrb, da bi v tem obdobju ne bilo plina, odveč, saj plin za sedaj nemoteno priteka tako v Evropo, kot tudi v Slovenijo, kar zagotavlja zanesljivo oskrbo za vse uporabnike sistema. Za zagotovitev nadaljnje nemotene dobave, bomo Plinovodi tekom poletja zagotovili dodatne zmogljivosti na mejni prenosni točki iz zahodne prenosne smeri. Lahko smo ponosni na doseženo in se tega tudi zavedamo. Po drugi strani, pa je v Sloveniji še veliko prostora za nove energetske projekte zato imamo pogled usmerjen tudi v prihodnost, predvsem pa v večjem razumevanju in želji vseh vpletenih po večjem sodelovanju.

Srečanje je nadaljeval Jošt Štrukelj, ki je predstavil spremembe in novosti na regulatornem in zakonodajnem področju, predvsem novi Zakon o oskrbi s plini (ZOP), ki je stopil v veljavo v začetku leta 2022. Predstavil je tudi predlog evropskega plinskega paketa ter spremembe, ki se tičejo zakupa na izstopnih točkah v Sloveniji v prihajajočem obdobju.

Sledila je predstavitev Marka Širovnika, ki je povzel glavne značilnosti prenosa plina in zakupa zmogljivosti tako za čezmejni prenos kot tudi za domače uporabnike sistema in hkrati namenil nekaj besed analizi delovanja prostega in izravnalnega trga v virtualni točki v preteklem letu.

Za konec prvega dela srečanja je Jan Šinigoj predstavil novo informacijsko platformo, ki se razvija v družbi Plinovodi in bo luč sveta zagledala v naslednjih mesecih. Sistem EPUS - Enotna Platforma Uporabnikov Sistema, bo omogočal enoten dostop do aplikacij družbe Plinovodi, platforma pa bo imela tudi mobilni vmesnik za dostop prek mobilnih telefonov ali tablic.

Po odmoru namenjenemu razgovoru in mreženju je srečanje nadaljeval Marko Ileršič, ki je predstavil razvojne vidike oskrbe z obnovljivimi plini, pri čemer je največji poudarek na vpeljavi vodika in vzpostavitve Evropske vodikovodne hrbtenice, ki naj bi v srednje ročni prihodnosti zamenjal zemeljski plin.

Srečanje je zaključila Nika Florjan, ki je povzela stanje in značilnosti na področju 10 letnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2023 – 2032 v Sloveniji, ki je trenutno v javni obravnavi ter vse zbrane pozvala k branju in podaji komentarjev in predlogov.

Na tokratnem srečanju se nam je pridružilo več kot 100 poslušalcev iz Slovenije in Hrvaške, vsi pa smo občutili veliko zadovoljstvo ob ponovnem srečanju v živo in upamo, da bodo razmere omogočale izpeljavo prihodnjega srečanja v enaki obliki. Vsem udeležencem se še enkrat zahvaljujemo za udeležbo. Predstavljene vsebine so vam dostopna s klikom na aktivne povezave.

Plinovodi d.o.o.

 

Nujni klici 24h:
01 582 06 66