EN

September 2020

Strokovno srečanje »Trg s plinom v Republiki Sloveniji«

Družba Plinovodi d.o.o. je ob zaostrenih zdravstvenih razmerah izvedla že 9. tradicionalno srečanje Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji, in sicer tokrat v obliki spletnega srečanja.

Kljub pandemiji Covid 19 v začetku letošnjega leta, je leto 2020 prineslo pomembne novosti na trgu z zemeljskim plinom tako na regulatornem kot na operativnem nivoju.

Srečanje je s kratkim uvodnim nagovorom otvoril glavni direktor Marjan Eberlinc, v katerem je izpostavil, da je novi koronavirus dodobra spremenil poslovanje tako doma kot tudi v tujini ter povzročil spremembe, ki terjajo nenehno prilagajanje novi realnosti, zato se deveto strokovno srečanje organizira v obliki spletnega seminarja.

V nadaljevanju je Jošt Štrukelj predstavil vsebino prihajajočih sprememb treh podzakonskih aktov in njihove posledice za uporabnike sistema in druge vpletene. Predstavil je »Pravila o postopku za dodeljevanje zmogljivosti prenosnega sistema za vstopne in izstopne točke znotraj Republike Slovenije«, »Pravila o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo, upravljanja prezasedenosti prenosnega sistema in trgovanja z zmogljivostmi na sekundarnem trgu« in »Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina«, ki urejajo delovanje trga zemeljskega plina na prenosnem sistemu. V nadaljevanju prispevka je povzel tudi dosedanji zakup zmogljivosti na povezovalnih točkah ter vse prisotne pozval k prijavi na E-novičnik, preko katerega družba redno obvešča zainteresirano javnost o novostih.

Za tem je Marko Širovnik povzel stanje na področju prenosa zemeljskega plina tako za čezmejni prenos kot tudi za domače uporabnike sistema ter izpostavil, da se prenos zemeljskega plina na obeh segmentih povečuje. Večji del predstavitve je namenil prikazu delovanja prostega in izravnalnega trga na virtualni točki ter vpeljavi dveh »novih produktov«: transakcije za izvedbo tedenske in mesečne dobave. Po predstavitvi stanja in novosti na projektu pripravljavec prognoz je za konec vse zbrane obvestil o izteku prehodnega obdobja, vezanega na način izvajanja nominacij za nosilce bilančnih skupin ter jih pozval k prilagoditvi na nov sistem.

Na tokratnem srečanju se nam je kljub spletni izvedbi pridružilo skoraj 80 poslušalcev tako iz Slovenije kot iz tujine, kar nam daje dodatno motivacijo za ohranjanje tradicionalnih dogodkov.

Hvala za udeležbo.

Plinovodi d.o.o.

 

Nujni klici 24h:
01 582 06 66