EN

Javna naročila 2024

Izvedba storitev rednega servisa, popravil in dobav električnih pogonov za nadgradnjo regulacijskih ventilov, za obdobje štirih let
Izvedba gradnje prizidka na zemljišču s parc. št. 1653/8 v k.o. Dravlje
Dobava službenih vozil v letu 2024
Gradbena vzdrževalna in sanacijska ter investicijsko vzdrževalna dela na plinovodih in objektih prenosnega sistema plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o. za obdobje do 30. 6. 2025
Vzdrževanje sistema tehničnega varovanja za obdobje štirih let
Dobava električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov oziroma soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom za obdobje štirih let
Vzdrževanje in nadgradnja sistema katodne zaščite na prenosnem sistemu plina za obdobje treh let
Izvedba kibernetskih varnostnih pregledov družbe za obdobje do 31.12.2027
Vgradnja plinskih agregatov na kompresorskih postajah in dograditev rezervnega napajanja na plinskih postajah
Nabava, implementacija, integracija in vzdrževanje informacijskega sistema za poslovno analitiko (BI) ter podatkovnega skladišča (DWH) za štiri letno obdobje
Rezervni deli za regulatorje, varnostno zaporne in varnostno izpustne ventile proizvajalca Pietro Fiorentini s.p.A. za obdobje štirih let
Nadgradnje platforme EPUS v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2025
Nabava filtrskih vložkov za filtracijo zemeljskega plina na prenosnem sistemu plina za obdobje štirih let
Storitev izvajanja servisa plinskih kotlov na prenosnem sistemu plina za obdobje štirih let
Nakup plina za obdobje plinskega leta od 1. 10. 2024 (6:00) do 1. 10. 2025 (6:00)
Nadgradnje platforme EPUS v obdobju od 1. 9. 2024 do 31. 12. 2025 - ponovljeno naročilo
Nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
Pregled opreme pod tlakom z metodo meritev akustičnih emisij za obdobje treh let
Dobava osebnega vozila z električnim pogonom
Nujni klici 24h:
01 582 06 66