EN

Enoten informacijski sistem - EIS

Družba Plinovodi d.o.o. je kot operater prenosnega sistema plina v skladu z Zakonom o oskrbi s plini (ZOP-A, člen 80.a) vzpostavila ter upravlja in vzdržuje enoten informacijski sistem (EIS), potreben za delovanje trga s plinom in zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom. Agencija za energijo je 20. 12. 2022 izdala soglasje na »Pravila za dostop in delovanje EIS«.

Dostop do spletne aplikacije enotnega informacijskega sistema je omogočen preko platforme EPUS in vsebinske kategorije »EIS«, ki je del platforme EPUS. Podatke za dostop in spletni naslov najdete na strani »Platforma EPUS«, kjer je tudi elektronski poštni naslov za kontakt.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66