/ Obratovanje / Spletno poslovanje / Platforma ENTSOG TP