EN

Platforma ENTSOG TP

Platforma ENTSOG TP zagotavlja tehnične in komercialne podatke o prenosnih sistemih za plin, ki vključujejo interkonekcijske povezovalne točke in povezave s skladišči, terminali za utekočinjeni zemeljski plin, distribucijskimi omrežji, končnimi porabniki in proizvodnimi zmogljivostmi. Platforma omogoča zainteresiranim strankame dostop do dragocenih informacij, ki so jih objavili vsi operaterji prenosnih sistemov.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66