EN

Platforma EPUS

Operater prenosnega sistema plina omogoča različnim uporabnikom sistema (npr. nosilcem bilančnih skupin (NBS), članom Virtualne točke (VTP), končnim porabnikom) enoten elektronski dostop do pomembnih informacij za uporabnike preko Enotne Platforme Uporabnikov Sistema (EPUS). Platforma EPUS je dosegljiva preko spletne strani operaterja prenosnega sistema, tukaj.

Dostop do platforme EPUS je omogočen poljubnemu številu oseb posamezne družbe, pri čemer pravice dodajanja in urejanja vsebin posameznemu uporabniku določa pooblaščeni administrator posamezne družbe. Dostop do platforme EPUS je izveden z dodatnim varovanjem preko dvostopenjske prijave.

V okviru platforme EPUS je na voljo več vsebinskih modulov, ki so razvrščeni v kategorije. Dostop do posameznega modula dodeljuje uporabnikom družbe, ki uporablja platformo EPUS, pooblaščeni administrator družbe. Pooblaščene administratorje posamezne družbe bo na podlagi prejete izjave iz priloge na platformo EPUS dodala družba Plinovodi d.o.o. Izjava za imenovanje pooblaščenega administratorja družbe se nahaja na povezavi na dnu te strani.

Platforma EPUS vsebuje naslednje module.

Podatke je mogoče v različne module vnašati ročno ali elektronsko preko uvoza MS Excel datotek in izvažati iz modulov v format MS Excel ali PDF, za nadaljnjo uporabo in obdelavo.

Ključni podatki:

POMEMBNO

Dokumenti

Izjava za dostop do platforme EPUS
Nujni klici 24h:
01 582 06 66