EN

Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem plina za obdobje 2025-2027

20. 06. 2024
Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem plina za obdobje 2025-2027

Na podlagi Zakona o oskrbi s plini, Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira operaterja sistema plina, Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za prenosni sistem zemeljskega plina in soglasja Agencije za energijo k tarifnim postavkam omrežnine za regulativno obdobje od 1. januarja 2025 do 31. decembra 2027 je družba Plinovodi d.o.o. izdala Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem plina, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/24) in velja za obdobje do 1. januarja 2025 do 31. decembra 2027.

Nujni klici 24h:
01 582 06 66