Zagotavljamo varen, zanesljiv, gospodaren in ekološko neoporečen prenos zemeljskega plina

Plinovodi d.o.o. je operater prenosnega sistema zemeljskega plina. Glavni poslovni cilj in dejavnost družbe Plinovodi d.o.o. je zagotavljanje dolgoročnega, zanesljivega, kakovostnega, cenovno konkurenčnega in okoljevarstveno sprejemljivega prenosa zemeljskega plina. Vso našo energijo usmerjamo v razvijanje, gradnjo in upravljanje učinkovitega, varnega, zanesljivega in trajnostno naravnanega plinovodnega sistema, ki zagotavlja nemoten prenos, zato ostajamo zanesljiv strateški energetski partner pri prenosu zemeljskega plina.

Več o nas

Razpoložljive zmogljivosti
Relevantna točka Zagotovljena zmogljivost Prekinljiva zmogljivost
Ceršak (meja vstop) 112.462 139.867
Ceršak (meja izstop) 0 13.200
Rogatec (meja izstop) 63.666 68.922
Rogatec (meja vstop) 596 3.840
Šempeter (meja vstop) 25.611 3.872
Šempeter (meja izstop) 21.113 25.769

Zmogljivosti so izražene v MWh/dan.

Več informacij

Izračun stroškov omrežnine

Kalkulator omogoča informativni izračun omrežnine na podlagi sklenjene pogodbe o prenosu za posamezno točko na prenosnem sistemu.


Virtualna točka

Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., je vzpostavil virtualno točko za izmenjavo količin zemeljskega plina na slovenskem prenosnem sistemu. Storitve virtualne točke smo informacijsko podprli s spletno aplikacijo VTP (Virtualna točka za plin). Storitve virtualne točke lahko koristijo le člani virtualne točke na podlagi sklenjene Pogodbe o članstvu v virtualni točki.

Več