/ Obratovanje / Obratovanje prenosnega sistema / Zmogljivosti na sekundarnem trgu / Ponudba Sekundarnih zmogljivosti
Ponudba Sekundarnih zmogljivosti

Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Klasje Celje d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Litostroj Jeklo d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Plinarna Maribor d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Plinarna Maribor d.o.o. (1)
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja ENOS, d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja ENOS, d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja ENOS, d.d. (1)
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Juteks d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja IGM Zagorje d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja EMO ETT d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Goriške opekarne d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja MIT Tekstil d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Martex d.o.o.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Gorenjska predilnica d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Tosama d.d. (1)
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Goriške opekarne d.d
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Tosama d.d.
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Radeče papir d.o.o
Ponudba prenosnih zmogljivosti podjetja Wienerberger d.d.