/ O družbi / Družbena odgovornost / Politika raznolikosti organov vodenja in nadzora Plinovodi