/ Drugo / Obvestila / Združene zmogljivosti in zmogljivosti znotraj dneva


¨

Združene zmogljivosti in zmogljivosti znotraj dneva

Datum objave : 03.11.2015
Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., je skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina in Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina z dnem 1.11.2015 na mejnih povezovalnih točkah na spletni rezervacijski platformi PRISMA, omogočil dodeljevanje združenih prenosnih zmogljivosti in dodeljevanje prenosnih zmogljivosti znotraj dneva.