/ Drugo / Obvestila / Zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Madžarsko in Slovenijo


¨

Zbiranje nezavezujočih ponudb za razširitvene prenosne zmogljivosti na povezovalni točki med Madžarsko in Slovenijo

Datum objave : 06.09.2018
Operaterji prenosnih sistemov ocenjujemo skladno z Uredbo Komisije (EU) 2017/459 z dne 16. marca 2017 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 984/2013 (v nadaljevanju Uredba) povpraševanja na trgu po razširitveni zmogljivosti za svoje skupne povezovalne točke. Z zbiranjem nezavezujočih ponudb želimo zajeti tržni interes po prenosu zemeljskega plina med madžarskim in slovenskim trgom, ki lahko tvori prenos med Madžarsko in Italijo prek Slovenije v obeh smereh. Vaša morebitna nezavezujoča ponudba za povpraševanju po prenosnih zmogljivostih med madžarskim in slovenskim prenosnim sistemom in v obratni smeri naj se navezuje na obdobje po letu 2023 ter naj skladno z osmim odstavkom člena 26 Uredbe vsebuje:
  1. obseg zmogljivosti oz. količine zemeljskega plina po katerih izkazujete interes ter
  2. informacijo o nezavezujočih ponudbah o povpraševanju, ki so bila ali bodo oddana drugim operaterjem prenosnih sistemov, če so taka sporočila med seboj povezana, kot na primer povpraševanje po zmogljivostih na več povezanih povezovalnih točkah.
Poudarjamo, da predložena ponudba s strani uporabnika sistema ne predstavlja zaveze zanj ali za operaterja prenosnega sistema in je namenjena izvajanju nadaljnjih postopkov skladnih s členi 26 do 28 Uredbe. Vse prejete ponudbe bomo analizirali v sodelovanju z madžarskim operaterjem prenosnega sistema FGSZ Ltd in izdelali Poročilo o oceni povpraševanja skladno z Uredbo. Prosimo vas, da vaše nezavezujoče ponudbe posredujete na elektronski naslov: SKR@plinovodi.si do 3. oktobra 2018 na priloženem obrazcu Capacity-Demand-Survey-2018. Ponudnikom, ki so do danes že posredovali ponudbe, se zahvaljujemo in jih obveščamo, da bodo tudi njihove ponudbe vključene v Poročilo o oceni povpraševanja. PLINOVODI d.o.o. Povezani z energijo