/ Drugo / Obvestila / Vzpostavitev Virtualne točke


¨

Vzpostavitev Virtualne točke

Datum objave : 01.10.2015
Operater prenosnega sistema, družba Plinovodi d.o.o., je skladno z določili Sistemskih obratovalnih navodil za prenosni sistem zemeljskega plina in Uredbe Komisije (EU) št. 312/2014 o vzpostavitvi kodeksa omrežja za izravnavo odstopanj za plin v prenosnih sistemih s 1.10.2015 vzpostavil virtualno točko za izmenjavo količin zemeljskega plina na slovenskem prenosnem sistemu. Vse tri storitve virtualne točke (izvedba transakcij, trgovalna platforma in oglasna deska) smo informacijsko podprli s spletno aplikacijo VTP (Virtualna točka za plin) in jo danes predali v redno obratovanje. S strani več bodočih uporabnikov smo že prejeli tudi "Izjave za dostop do VTP", s katerimi so vstopili v proces registracije v spletno aplikacijo VTP. Proces registracije prvih uporabnikov je v zaključni fazi. Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani Virtualna točka.