/ Drugo / Obvestila / Uredba o zagotavljanju prihrankov energije


¨

Uredba o zagotavljanju prihrankov energije

Datum objave : 30.01.2015
Operater prenosnega sistema zemeljskega plina vas obvešča, da bila dne 29.12.2014 v Uradnem listu RS objavljena Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS št. 96/14, v nadaljevanju Uredba), ki je pričela veljati z dnem 1.1.2015. Uredba med drugim določa obveznost zaračunavanja prispevka za energetsko učinkovitost ter višino prispevka za izvajanje programa Slovenskega okoljskega javnega sklada (Eko sklad). Na podlagi določil 11. člena Uredbe izhaja, da operaterji zaračunavajo prispevek končnim odjemalcem na računih za omrežnino za električno energijo in zemeljski plin ter zbrana sredstva mesečno nakazujejo Eko skladu. V kolikor uporabnik sistema energijo porabi za neenergetske namene ali se porabi za nadaljnjo porabo oz. se porabi v sektorju pretvorbe energije, ta del ni obremenjen s prispevkom za energetsko učinkovitost. V kolikor uporabnik sistema želi, da operater te podatke upošteva pri obračunu predmetnega prispevka, mora to operaterju prenosnega sistema javiti na način, ki je podrobneje opredeljen na povezavi.