/ Drugo / Obvestila / Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji


¨

Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji

Datum objave : 20.09.2019

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo pomembnosti uporabe zemeljskega plina kot energenta, aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v evropsko dogajanje in s tem namenom smo v torek, 17. septembra 2019 priredili tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji«. Namen srečanja je bil poudariti pomembnost učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina, ki ga razumemo široko, izven okvirov prenosnega sistema. Želeli smo predstaviti pomembnosti prihodnjih perspektiv zemeljskega plina v evropskem pogledu in pogledu zunaj naših nacionalnih meja, kar so s svojo prisotnostjo izkazali številni udeleženci srečanja. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi mednarodna udeležba. Pridružili so se nam predstavniki regulatorja ter ministrstva, uporabnikov sistema, dobaviteljev zemeljskega plina, nosilcev bilančnih skupin, medijev in drugih deležnikov na trgu zemeljskega plina ter širše javnosti. Več o dogodku, si lahko ogledate na povezavi »Strokovno srečanje«.