/ Drugo / Obvestila / Tabela_pripomb_in_odgovorov


¨

Tabela_pripomb_in_odgovorov

Datum objave : 20.06.2014
Operater prenosnega sistema je v skladu z dobro prakso in priporočili evropske energetske zakonodaje predstavnike zainteresirane javnosti povabil, da podajo svoje pripombe, predloge ali dopolnitve k osnutku besedila Pravil o pogojih in načinu razdelitve zmogljivosti na povezovalnih točkah prenosnega sistema z dražbo najkasneje do 6. junija 2014. Pravočasno je operater prenosnega sistema prejel pripombe, predloge ali dopolnite devetih podjetij. Stališča operaterja prenosnega sistema na prejete pripombe, predloge ali dopolnitve so vsej zainteresirani javnost na voljo v priloženi tabeli. Tabela pripomb oz. predlogov zainteresirane javnosti in odgovori družbe Plinovodi d.o.o.