/ Drugo / Obvestila / Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji


¨

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

Datum objave : 30.03.2018

Vabilo na Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji

Dne 4. aprila 2018 vas vabiva na šesto srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Slovenski plinski trg je vse bolj aktivno vpet v regionalno dogajanje, zaradi česar smo mu dodali zgornji naslov, pod katerim bomo prikazali zakonodajne novosti, povzeli stanje na trgu ter prikazali projekte, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšem trgu ter zanesljivejši oskrbi. Na letošnjem dogodku so se nam pridružili kot aktivni udeleženci kolegi sosednjih operaterjev Snam Rete Gas in FGSZ. Okviren program srečanja 8.30 – 9.00        Sprejem udeležencev 9.00 – 9.15        Pozdravni nagovor poslovodstva 9.15 – 10.45      Prvi del – novosti na področju plina v Sloveniji:
 • Novosti evropske in nacionalne zakonodaje
 • Informatizacija sklepanja pogodb o prenosu za izstopne zmogljivosti v RS
 • Trg z zemeljskim plinom v RS
 • Stanje na projektu Pripravljavec prognoz
 • Vprašanja in razprava.
10.45 – 11.15    Odmor 11.15 – 13.00    Drugi del – možnosti plina v nacionalni energetiki:
 • Sedanja in prihodnja vloga zemeljskega plina (Inštitut Jožef Štefan)
 • Zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom (Agencija za energijo)
 • Prispevek regulatorja (Agencija za energijo)
 • Predstavitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2019-2028 (Plinovodi)
 • Vprašanja in razprava.
13.00 – 14.00    Odmor za kosilo 14.00 – 16.30    Tretji del – infrastruktura:
 • Nacionalna plinska energetika kot del nacionalne energetike – Energetski koncept Slovenije (Ministrstvo za infrastrukturo)
 • Regionalni plinski trg in smeri razvoja – Quo Vadis (Inštitut REKK)
 • Predstavitev Bidirectional gas route Italy – Slovenia – Hungary
  • FGSZ,
  • Snam Rete gas,
  • Plinovodi
 • Vprašanja in razprava.
16.30 – 17.00    Sklep Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do srede, 28. marca 2018, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si. Dogodek je brezplačen in bo potekal v sredo, 4. aprila 2018 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana. S sodelavci se veseliva vašega obiska,   Glavni direktor Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str.   Namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik, univ.dipl.ekon.   Plinovodi d.o.o. Povezani z energijo