/ Drugo / Obvestila / Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« dne 17.9.2019


¨

Strokovno srečanje »Trg z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji« dne 17.9.2019

Datum objave : 06.09.2019


Vabimo vas na osmo srečanje uporabnikov našega prenosnega sistema, ki smo ga tokrat nadgradili z aktualnimi in pomembnimi temami. Predstavljene bodo zakonodajne novosti, povzetek stanja na trgu ter prikazani projekti, ki bodo po naši oceni prispevali k učinkovitejšemu trgu ter zanesljivejši oskrbi z zemeljskim plinom v Republiki Sloveniji. Poseben poudarek bo na trajnostni uporabi zemeljskega plina kot ekonomsko učinkovitega in okolju prijaznega energenta.


Okvirni program srečanja 17. septembra 2019

8.30 – 9.00       Dobrodošlica udeležencem

9.00 – 9.15       Pozdravni nagovor glavnega direktorja

9.15 - 11.00      Prvi del: Slovenski plinski trg

 • Regulatorne in zakonodajne novosti,
 • Trg z zemeljskim plinom v RS,
 • Status projekta Pripravljavec prognoz,
 • Novosti portala NUS,
 • Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020–2029.

11.00 – 11.30    Odmor

11.30 – 13.50    Drugi del: Zemeljski plin in plinska infrastruktura

 • Perspektive plinovodnih sistemov v novejših dokumentih Evropske komisije,
 • Trajnostni projekti in povezovanje sektorjev,
 • CNG v Sloveniji,
 • Analiza okoljskih vplivov zemeljskega plina s študijo življenjskih ciklov,
 • Primerjalna tehnično-ekonomska analiza uporabe toplotnih črpalk s plinskim motorjem pri oskrbi stavbe s toploto in hladilno energijo,
 • Zaključek.


Prosimo, da potrdite svojo udeležbo najkasneje do vključno četrtka, 12. septembra 2019, na elektronski naslov: skr@plinovodi.si.


Dogodek je brezplačen in bo potekal v torek, 17. septembra 2019 v konferenčnih prostorih hotela Austria trend, Dunajska cesta 154, Ljubljana, https://www.austria-trend.at/sl/hotels/ljubljana.


Veseli bomo vašega obiska,


Plinovodi d.o.o.

Povezani z energijo