/ Drugo / Obvestila / Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji (2)


¨

Strokovno srečanje Slovenski plinski trg v regiji (2)

Datum objave : 19.09.2018

V družbi Plinovodi d.o.o. se zavedamo aktivne vpetosti slovenskega plinskega trga v širše, regionalno dogajanje in prav zaradi tega smo v sredo, 12. septembra 2018 priredili sedmo, že tradicionalno strokovno srečanje pod naslovom »Slovenski plinski trg v regiji«. Namen srečanja je poudariti pomen učinkovitega trga zemeljskega plina, sedanjo in prihodno vlogo zemeljskega plina ter zadostnost in razvoj infrastrukture. Aktualnost in zanimivost navedenih tem je več kot 120 udeležencev potrdilo s svojo prisotnostjo. Z obiskom ali aktivnim sodelovanjem so nas počastili visoki državni predstavniki Madžarske in Italije, predstavniki ACER in energetskih regulatorjev, predstavniki vseh sosednjih operaterjev prenosnih sistemov ter sodelavci inštituta za energetske raziskave REKK. Poleg vabljenih govorcev in predstavnikov družbe Plinovodi d.o.o. je k odmevnosti srečanja pomembno prispevala tudi raznolikost prisotnih, saj je strokovno srečanje ponovno pritegnilo  uporabnike sistema, dobavitelje zemeljskega plina, nosile bilančnih skupin, uporabnike zemeljskega plina oziroma širšo javnost ter predstavnike medijev.