/ Drugo / Obvestila / Spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi


¨

Spremembe in dopolnitve Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 - posvetovanje OPS z zainteresiranimi stranmi

Datum objave : 30.03.2022

Operater prenosnega sistema v času med 29. marcem in 5. aprilom 2022 objavlja predlog sprememb in dopolnitev Desetletnega razvojnega načrta prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2022-2031 na svoji spletni strani ter v okviru enotedenskega javnega posvetovalnega postopka vabi vse predstavnike zainteresirane javnosti k dajanju komentarjev oziroma predlogov k tem spremembam in dopolnitvam.