/ Drugo / Obvestila / Sprememba koledarja za mesečne dražbe


¨

Sprememba koledarja za mesečne dražbe

Datum objave : 22.06.2015
Operater prenosnega sistema obvešča, da je na pobudo zainteresirane javnosti prišlo do spremembe dražbenega koledarja, kar je bilo med operaterji prenosnih sistemov dogovorjeno v okviru združenja ENTSOG. Dražbe za zagotovljene mesečen zmogljivosti na spletni rezervacijski platformi PRISMA, katere so potekale vsak tretji ponedeljek v mesecu, skladno z novim objavljenim koledarjem potekajo vsak drugi ponedeljek v mesecu. Vsa morebitna dodatna vprašanja so na voljo pri operaterju prenosnega sistema.