/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina za lastno rabo na 0,2820 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina za lastno rabo na 0,2820 EUR/Sm3

Datum objave : 01.03.2011
Na osnovi »Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina« (Uradni list RS št. 26, z dne 30.3.2010), se spremeni cena zemeljskega plina za lastno rabo, katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina za lastno rabo znaša 0,2820 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. novembra 2010 ter je za 0,0017 EUR/Sm3 nižja od veljavne cene v oktobru 2010.