/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina za izravnavo na 0,2860 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina za izravnavo na 0,2860 EUR/Sm3

Datum objave : 22.04.2011
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina za izravnavo (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina za izravnavo (CB) znaša 0,2860 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. maja 2011 ter je za 0,0046 EUR/Sm3 višja od veljavne cene v aprilu 2011.