/ Drugo / Obvestila / Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,4089 EUR/Sm3


¨

Sprememba cene zemeljskega plina CB na 0,4089 EUR/Sm3

Datum objave : 31.08.2012
Na osnovi »Pravil za delovanje izravnalnega trga z zemeljskim plinom« (Uradni list RS, št. 23/11), se spremeni cena zemeljskega plina (CB), katera ne vključuje davčnih obremenitev, ekološke takse in trošarin. Nova cena zemeljskega plina (CB) znaša 0,4089 EUR/Sm3 in začne veljati od vključno 1. septembra 2012 ter je za 0,0046 EUR/Sm3 nižja od veljavne cene v avgustu 2012.